มากกว่า>>ผู้เชี่ยวชาญยอดนิยม

จินเฉิงกง

สนาม: Tianyi

บทนำ: ศาลปกครองสูงสุดยกฟ้องคดี ทักษิณ ฟ้องอธิบดีกงสุลยกเลิกหนังสือเดินทาง ชี้คำสั่งชอบด้วยกฎหมาย พร้อมยันถ้อยคำสัมภาษณ์ของอดีตนายกฯ ผู้นี้กระทบต่อความมั่นคงของชาติ ขณะที่ จาตุรนต์ เฮลั่น ศาลสั่งเพิกถอนคำสั่งยกเลิกพาสปอร์ต เจ้าตัวขอเวลาตัดสินใจจะฟ้องกลับหรือไม่ เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลปกครองกลาง ในคดีหมายเลขดำที่ 2115/2558 คดีหมายเลขแดงที่ 1930/2559 ที่นายทักษิณ ชินวัตร ฟ้องอธิบดีกรมการกงสุล และพวกรวม 2 คน กรณีกรมการกงสุลยกเลิกหนังสือเดินทางของนายทักษิณ 2 ฉบับ โดยก่อนหน้านี้ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษายกฟ้องในคดีดังกล่าวแล้ว แต่นายทักษิณได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด ว่าระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง พศ2548 ไม่ใช่กฎหมายเฉพาะให้อำนาจรัฐจำกัดสิทธิเสรีภาพได้ การที่ระเบียบดังกล่าวให้อำนาจอธิบดีกรมการกงสุลไม่ออกหรือยกเลิกหนังสือเดินทางของบุคคลสัญชาติไทย จึงขัดต่อรัฐธรรมนูญ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและกติการะหว่างประเทศ และการยกเลิกหนังสือเดินทางโดยอาศัยข้อเท็จจริงจากความเห็นของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช) ทั้งที่ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาและออกหมายจับ จึงถือว่าเกินกว่ากรณีแห่งความจำเป็น คำร้องของนายทักษิณอ้างว่า การที่ สตชกล่าวหาว่าตนกระทำผิดกฎหมาย ทั้งที่ยังไม่มีการสอบสวนหรือแจ้งข้อกล่าวหา เป็นการกระทำที่รวบรัดขั้นตอนทางกฎหมาย นอกจากนั้นยังเห็นว่าการที่ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาที่เป็นการวินิจฉัยว่ากระทำผิดกฎหมายอาญานั้น เห็นว่าศาลปกครองไม่มีอำนาจวินิจฉัยดังกล่าว ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าคำสั่งยกเลิกหนังสือเดินทางของกรมการกงสุลชอบด้วยกฎหมาย เพราะการให้สัมภาษณ์ของนายทักษิณกับสื่อมวลชนของประเทศเกาหลี ซึ่งมีเนื้อหาพาดพิงองคมนตรี ถ้อยคำดังกล่าวจึงเป็นปรปักษ์กับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นการกระทบต่อชื่อเสียงและเกียรติภูมิของประเทศตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง ส่วนกรณีที่นายทักษิณอุทธรณ์ว่าเป็นการเลือกปฏิบัติและไม่เป็นธรรมนั้น ศาลเห็นว่าการที่จะอ้างว่าเป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่เป็นธรรมนั้น หากนายทักษิณเป็นผู้กระทำความผิดเอง ก็ไม่สามารถอ้างว่าหน่วยงานผู้ใช้อำนาจเลือกปฏิบัติได้ ดังนั้นจึงถือว่าคำสั่งยกเลิกหนังสือเดินทางนั้นชอบด้วยกฎหมาย ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษายืนตามศาลปกครองกลางที่มีคำพิพากษายกฟ้อง นายวัฒนา เตียงกูล ทนายความผู้รับมอบอำนาจจากนายทักษิณ กล่าวภายหลังการอ่านคำพิพากษาว่า วันนี้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษายกฟ้องในคดีดังกล่าว โดยให้เหตุผลว่าข้ออุทธรณ์ในคดีรับฟังไม่ขึ้น ดังนั้นเรื่องนี้คงต้องยุติ ทำอะไรไม่ได้ เพราะคดีถึงที่สุดแล้ว หลังจากนี้จะประสานไปยังนายทักษิณเพื่อแจ้งคำพิพากษาของศาลให้รับทราบต่อไป ด้านนายทักษิณ ได้ทวีตข้อความว่า วันนี้ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษายกฟ้อง คดีที่ผมฟ้องกระทรวงต่างประเทศที่ยกเลิกหนังสือเดินทางผมโดยมิชอบ ซึ่งก็ไม่ได้เกินความคาดหมาย การที่ผมฟ้องไม่ใช่เพราะผมเดือดร้อนอะไร ที่ไม่ได้ใช้หนังสือเดินทางของไทย แต่ผมเพียงต้องการอยากเห็นกระบวนการยุติธรรมของไทยได้มีโอกาสปรับตัวจากการถูกปรามาสว่าถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองจนไม่เป็นที่พึ่งของสังคม เพราะได้ดำเนินการไปโดยขัดหลักนิติธรรมสากล และเลือกปฏิบัติต่อคนเฉพาะกลุ่มเฉพาะฝ่ายมาโดยตลอด วันเดียวกัน ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลปกครองกลาง ในคดีหมายเลขดำที่ 57/2559 คดีหมายเลขแดงที่ 591/2560 ที่นายจาตุรนต์ ฉายแสง ฟ้องกระทรวงการต่างประเทศ, กรมการกงสุล, รมวต่างประเทศ, ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ, อธิบดีกรมการกงสุล, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช) และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบตร) รวม 7 ราย กรณีกรมการกงสุลมีคำสั่งยกเลิกหนังสือเดินทางทั้ง 3 ฉบับของนายจาตุรนต์นั้น โดยก่อนหน้านี้ ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวของกรมการกงสุล เนื่องจากเห็นว่านายจาตุรนต์เคยได้รับอนุญาตจากหัวหน้า คสช และศาลทหารกรุงเทพ ให้เดินทางออกนอกประเทศหลายครั้ง จึงไม่ใช่ผู้ที่ศาลหรือพนักงานฝ่ายปกครองเห็นว่าไม่ควรออกหนังสือเดินทางให้ นายจาตุรนต์กล่าวภายหลังการอ่านคำพิพากษาว่า การพิจารณาคดีครั้งนี้น่าจะเป็นผลทำให้หน่วยงานของรัฐและฝ่ายรัฐบาล จะต้องให้ความสนใจกับการที่จะต้องไม่ใช้อำนาจโดยไม่ชอบ เพื่อประโยชน์ในทางที่จะปิดกั้นสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นที่เห็นว่าไม่เป็นประโยชน์ต่อรัฐบาล เรื่องนี้ต้นเหตุสำคัญที่นำมายกเลิกหนังสือเดินทางจริงๆ ไม่ใช่เรื่องที่กลัวว่าตนจะหลบหนีไปต่างประเทศ แต่เท่าที่ดูถึงเอกสารที่ตนได้รับในช่วงที่มีการไต่สวนและชี้แจงกันไปมานั้น ทำให้เห็นว่าต้นเหตุคือ รัฐบาลไม่พอใจที่ตนวิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญ จึงได้มีการนำไปสู่การดำเนินการต่างๆ ซึ่งไม่ได้มีข้อเท็จจริงรองรับ เป็นการดำเนินการทุกอย่างจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ส่วนการอ้างถึงสถานการณ์พิเศษมันไม่ได้อยู่ในสารบบของกฎหมายว่าด้วยการออกหนังสือเดินทางและยกเลิกหนังสือเดินทาง การอ้างลักษณะนี้ ที่ผ่านมาก็เป็นการอ้างโดย คสช ซึ่งก็ไม่มีความชอบธรรม อย่างไรก็ตาม ตนดีใจที่จะได้หนังสือเดินทางคืน และจะได้ใช้หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุการใช้งานอยู่ในการเดินทางต่อไปได้ แต่อดที่จะรู้สึกขมขื่นใจไม่ได้ที่ต้องไม่มีหนังสือเดินทางมานานเกือบ 3 ปี ที่ไม่มีเหตุผลใดๆ เลย เป็นการถูกกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่เป็นธรรม ส่วนจะฟ้องกลับผู้ที่ยกเลิกหนังสือเดินทางหรือไม่นั้น ตนขอเวลาในการที่จะไปพิจารณาก่อน คาดว่าจะพิจารณาอีกครั้งหลังพ้นการเลือกตั้งไปแล้ว นายจาตุรนต์โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กด้วยว่า ผมรู้สึกดีใจที่ได้หนังสือเดินทางกลับคืนมา แต่ยิ่งกว่านั้น คือการได้สิทธิของความเป็นพลเมืองไทยและสิทธิแห่งความเป็นมนุษย์ที่ไม่ควรต้องสูญเสียไป แม้แต่วินาทีเดียวกลับคืนมา การยกเลิกหนังสือเดินทางของผม มีต้นเหตุมาจากการที่ผมวิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญ ส่วนข้ออ้างที่ใช้ในการยกเลิกนั้น ไม่เป็นความจริง และไม่มีความจำเป็นตามที่อ้าง คำสั่งยกเลิกหนังสือเดินทางของผมจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย คำพิพากษาครั้งนี้ ได้ยืนยันว่าประชาชนไทยพึงได้รับการคุ้มครองโดยรัฐธรรมนูญ กฎหมายระหว่างประเทศที่ไทยให้การรับรองและกฎหมายของประเทศไทยเอง การที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และจะอ้างสถานการณ์พิเศษหรือเหตุผลื่นใดที่อยู่นอกเหนือกฎหมายไม่ได้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาให้ยกเลิกคำสั่งเพิกถอนหนังสือเดินทางของนายจาตุรนต์ว่า คำพิพากษาของศาลปกครองนั้นจะบอกเพียงว่าการออกคำสั่งนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ถ้าไม่ชอบด้วยกฎหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวตามคำพิพากษาของศาล ส่วนผู้เสียหายจะนำคำพิพากษาไปฟ้องเอาผิดผู้ออกคำสั่งได้หรือไม่นั้น ต้องดูว่าการออกคำสั่งกระทำโดยทุจริตหรือไม่ เพราะหากจะเอาผิดทางอาญาต้องมีเจตนาทุจริตมุ่งให้เกิดความเสียหายหรือกลั่นแกล้ง ถ้าพิสูจน์ไม่ได้ว่ากลั่นแกล้งหรือทุจริต ก็ไม่สามารถฟ้องร้องเอาผิดภายหลังได้ หรือถ้าออกคำสั่งโดยสุจริตก็ไม่สามารถเอาผิดทางอาญาได้ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม) ถึงกรณีศาลปกครองมีคำสั่งให้คืนหนังสือเดินทาง 3 ฉบับของนายจาตุรนต์ว่า ไม่มีปัญหาอะไร เมื่อศาลมีคำสั่งให้คืนก็ต้องคืน และเดิมกระทรวงการต่างประเทศเคยพิจารณาว่าจะคืนหนังสือเดินทางให้นายจาตุรนต์อยู่แล้ว ก่อนที่ศาลจะมีคำสั่งออกมา เพราะนายจาตุรนต์เคยเดินทางออกนอกประเทศมาแล้ว โดยช่องทางการขออนุญาตจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) ดังนั้นเมื่อศาลมีคำสั่งให้คืน จึงไม่มีปัญหาอะไร กระทรวงการต่างประเทศจะเดินไปตามกระบวนการของศาล และน้อมรับในคำตัดสินของศาลครั้งนี้ ส่วนการเพิกถอนหนังสือเดินทางของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เมื่อศาลปกครองตัดสินออกมาว่าเป็นการดำเนินการที่ชอบด้วยกฎหมาย ถือว่ากระบวนการจบแล้ว ผู้สื่อข่าวถามว่า นายจาตุรนต์สามารถดำเนินการฟ้องกลับกระทรวงการต่างประเทศในเรื่องดังกล่าวได้หรือไม่ นายดอนกล่าวว่า เรื่องจบแล้วก็จบกัน ขึ้นอยู่กับนายจาตุรนต์จะมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่...

เสถียรภาพของกษัตริย์

สนาม: ตอบทุกคำถาม

บทนำ: เรื่อง บ้านพักตุลาการ ที่เชิงดอยสุเทพ นั้น มีข้อเสนอจากภาคประชาสังคม เป็น ๒ นัย คือ

ถอนเงินเกมสล็อตออนไลน์
hnl | <动态当天时间> | อ่าน(753) | แสดงความคิดเห็น(482)
นายกฯ ยังกล่าวถึงมาตรการรับมือกลุ่มคนอยากเลือกตั้งที่เตรียมชุมนุมในวันที่ 5 พค โดยจะชุมนุมปักหลักค้างคืน ว่าพวกท่านก็ทราบกันดีอยู่แล้ว เราบอกแล้วว่าจะเลือกตั้งต้นปีหน้านี้แน่นอน ก็ยังเคลื่อนไหวอีก ต้องไปดูว่ากลุ่มคนที่เคลื่อนไหวเป็นกลุ่มไหน คนเดิมๆ หรือคนใหม่ มีการสนับสนุนจากใคร สอดคล้องกับสิ่งที่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองออกมาพูดตรงไหน ก็แสดงว่ากลุ่มนั้นเป็นผู้สนับสนุนให้ออกมา ดังนั้น อยากให้ประชาชนใช้การเรียนรู้จากอดีตที่ผ่านมาช่วยรัฐบาลแก้ปัญหา เพราะกฎหมายมีทุกตัว พอบานปลายก็ต้องใช้กฎหมายเสร็จแล้วกลายเป็นว่ารัฐบาลไปละเมิดสิทธิมนุษยชน ขณะที่ตัวเองไปละเมิดสิทธิมนุษยชนผู้อื่น วันนี้บ้านเมืองต้องสงบเพื่อให้ทำมาหากินได้ การท่องเที่ยวไปได้ ชุมนุมไปไม่ได้อะไรขึ้นมา【อ่านข้อความเต็ม】
zhd | <动态当天时间> | อ่าน(457) | แสดงความคิดเห็น(720)
เคลียร์ปัญหาไม่ลง!คนร้ายจ่อยิงหัว5นัดหนุ่มวัย25ดับคาจยย 02 พฤษภาคม พศ 2561 เวลา 00:19 น เมื่อเวลา 2100 น วันนี้ 1 พคที่ผ่านมา รตอนรินทร์ นิลวงศ์ รองสารวัตรสอบสวน สภหาดใหญ่ ได้รับแจ้งเกิดเหตุยิงกันตายที่หน้าบ้านเลขที่ 115/2 ซอยเพชรมาลัย3 ถนนอนุสรณ์อาจารย์ เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จสงขลา จึงประสาน พตอกิตติชัย สังขถาวร ผู้กำกับการ สภหาดใหญ่ พร้อมตำรวจฝ่ายสืบสวนสอบสวนลงพื้นที่ไปตรวจสอบและหน่วยกู้ชีพมิตรภาพสามัคคีทงเซียเซี่ยงตึ๊งหาดใหญ่【อ่านข้อความเต็ม】
rx7 | <动态当天时间> | อ่าน(568) | แสดงความคิดเห็น(415)
เคลียร์ปัญหาไม่ลง!คนร้ายจ่อยิงหัว5นัดหนุ่มวัย25ดับคาจยย 02 พฤษภาคม พศ 2561 เวลา 00:19 น เมื่อเวลา 2100 น วันนี้ 1 พคที่ผ่านมา รตอนรินทร์ นิลวงศ์ รองสารวัตรสอบสวน สภหาดใหญ่ ได้รับแจ้งเกิดเหตุยิงกันตายที่หน้าบ้านเลขที่ 115/2 ซอยเพชรมาลัย3 ถนนอนุสรณ์อาจารย์ เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จสงขลา จึงประสาน พตอกิตติชัย สังขถาวร ผู้กำกับการ สภหาดใหญ่ พร้อมตำรวจฝ่ายสืบสวนสอบสวนลงพื้นที่ไปตรวจสอบและหน่วยกู้ชีพมิตรภาพสามัคคีทงเซียเซี่ยงตึ๊งหาดใหญ่【อ่านข้อความเต็ม】
rj5 | <动态当天时间> | อ่าน(132) | แสดงความคิดเห็น(953)
ใช้เป็นจุดอำนวยในการขึ้นไป อนุบาล ต้นกล้าที่ปลูก และใช้เป็นเส้นทางเข้าไปดูแลรักษาพื้นที่ป่าบริเวณนั้น【อ่านข้อความเต็ม】
pjh | <动态当天时间> | อ่าน(487) | แสดงความคิดเห็น(946)
นายกฯ ยังกล่าวถึงมาตรการรับมือกลุ่มคนอยากเลือกตั้งที่เตรียมชุมนุมในวันที่ 5 พค โดยจะชุมนุมปักหลักค้างคืน ว่าพวกท่านก็ทราบกันดีอยู่แล้ว เราบอกแล้วว่าจะเลือกตั้งต้นปีหน้านี้แน่นอน ก็ยังเคลื่อนไหวอีก ต้องไปดูว่ากลุ่มคนที่เคลื่อนไหวเป็นกลุ่มไหน คนเดิมๆ หรือคนใหม่ มีการสนับสนุนจากใคร สอดคล้องกับสิ่งที่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองออกมาพูดตรงไหน ก็แสดงว่ากลุ่มนั้นเป็นผู้สนับสนุนให้ออกมา ดังนั้น อยากให้ประชาชนใช้การเรียนรู้จากอดีตที่ผ่านมาช่วยรัฐบาลแก้ปัญหา เพราะกฎหมายมีทุกตัว พอบานปลายก็ต้องใช้กฎหมายเสร็จแล้วกลายเป็นว่ารัฐบาลไปละเมิดสิทธิมนุษยชน ขณะที่ตัวเองไปละเมิดสิทธิมนุษยชนผู้อื่น วันนี้บ้านเมืองต้องสงบเพื่อให้ทำมาหากินได้ การท่องเที่ยวไปได้ ชุมนุมไปไม่ได้อะไรขึ้นมา【อ่านข้อความเต็ม】
j6p | 2021-02-28 | อ่าน(417) | แสดงความคิดเห็น(303)
นายบุณทึง ชารัมย์ อายุ 49 ปี หนึ่งในผู้ใช้แรงงาน กล่าวว่าเนื่องจากวันนี้เป็นวันแรงงานแห่งชาติ ตนได้พาครอบครัวและญาติไปสูบปลาที่ทุ่งนากินกันเพื่อสร้างความปรองดองในเครือญาติตนไปทำงานขายแรงงาน เหนื่อยล้ามาตลอดทั้งปี ก็เลยถือเป็นโอกาสดี ซึ่งเป็นวันแรงงานแห่งชาติ ญาติๆพี่น้องก็หยุดงานด้วยเช่นกัน ก็เลยถือโอกาสชวนญาติไปสูบปลาและเผาปลากินตามประสาคนอีสานบ้านเฮา【อ่านข้อความเต็ม】
nfl | 2021-02-28 | อ่าน(703) | แสดงความคิดเห็น(178)
1ปีมีครั้ง ‘ตุ้มโฮมสระปลา’ วิถีอีสานสวรรค์ผู้ใช้แรงงาน 01 พฤษภาคม พศ 2561 เวลา 23:36 น ผู้สื่อข่าวประจำ จสุรินทร์ รายงานว่า ได้พบกับ นายบุญทึง ชารัมย์ อายุ 49 ปี อยู่บ้านเลขที่161 บ้านท่าลาด ตศรีณรงค์ อชุมพลบุรี จสุรินทร์ และญาติพี่น้องจำนวนมาก ได้ลงแขกสูบสระจับปลา จึงเข้าไปสอบถาม จึงทราบว่า กำลังตุ้มโฮมสระปลาภาษาอีสาน หรือ สูบสระจับปลา โดยการเครื่องสูบหัวท่อน้ำพญานาค สูบสระน้ำออกจาก สระน้ำขนาดเล็ก ขนาด 4x5 เมตรนำมาประกอบอาหารรสแซ่บ เพื่อฉลองวันแรงงานแบบเรียบง่าย และเป็นกันเอง ตามแบบฉบับ คนอีสานบ้านทุ่ง【อ่านข้อความเต็ม】
z6n | 2021-02-28 | อ่าน(774) | แสดงความคิดเห็น(527)
เคลียร์ปัญหาไม่ลง!คนร้ายจ่อยิงหัว5นัดหนุ่มวัย25ดับคาจยย 02 พฤษภาคม พศ 2561 เวลา 00:19 น เมื่อเวลา 2100 น วันนี้ 1 พคที่ผ่านมา รตอนรินทร์ นิลวงศ์ รองสารวัตรสอบสวน สภหาดใหญ่ ได้รับแจ้งเกิดเหตุยิงกันตายที่หน้าบ้านเลขที่ 115/2 ซอยเพชรมาลัย3 ถนนอนุสรณ์อาจารย์ เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จสงขลา จึงประสาน พตอกิตติชัย สังขถาวร ผู้กำกับการ สภหาดใหญ่ พร้อมตำรวจฝ่ายสืบสวนสอบสวนลงพื้นที่ไปตรวจสอบและหน่วยกู้ชีพมิตรภาพสามัคคีทงเซียเซี่ยงตึ๊งหาดใหญ่【อ่านข้อความเต็ม】
xlf | 2021-02-28 | อ่าน(42) | แสดงความคิดเห็น(673)
แต่เมื่อถึงเวลาที่เกษตรกรกลับต้องนำผลผลิตยอดพันธุ์ไปส่งขายให้กับบริษัทเองที่ อปักธงชัย จโคราช และถูกตั้งแง่สารพัด โดยอ้างว่ายอดพันธุ์ไม่ได้ขนาดบ้าง ความยาวไม่พอบ้าง ที่สำคัญยังไม่จ่ายเงินทันที โดยให้เกษตรกรรอไปก่อนเพื่อรอคัดยอด จนเวลาเนิ่นนานผ่านไป 1 เดือน 2 เดือน 3 เดือนยังไม่ได้รับเงิน บางรายได้รับเงินชำระแบบกะปริดกะปรอย และไม่มีรายใดได้ครบ เมื่อโทรทวงถามบ่อยๆ จะตัดสายทิ้งหรือลบชื่อออกจากไลน์กลุ่มทันที นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ต้องกู้หนี้ยืมสินมาลงทุนปลูกมันเทศญี่ปุ่นให้กับบริษัทเป็นค่าเช่าที่ดิน ค่ายอดพันธุ์ ค่าปุ๋ย ค่ายา ค่าแรงงาน และค่าขนส่ง เป็นจำนวนมากมูลค่านับแสนบาทต่อราย เฉพาะค่ายอดพันธุ์ที่ต้องซื้อจากบริษัทต่อไร่ ๆ ละ 4,000-5,000 บาท ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่มักจะปลูกกันมากกว่า 2 ไร่ต่อรายขึ้นไปทั้งสิ้น แต่เมื่อถึงเวลาที่เก็บเกี่ยวยอดพันธุ์นำไปขายคืนให้บริษัทกลับไม่ได้รับเงินตามที่ตกลงกันไว้ ทำให้เดือดร้อนกันถ้วนหน้า ที่สำคัญบริษัทดังกล่าวยังไปโฆษณาชวนเชื่อชักชวนเกษตรกรในจังหวัดอื่นๆ พื้นที่ใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น ทำให้เกษตรกรที่ไม่รู้กลลวงตื้นลึกหนาบางได้ตกเป็นเหยื่อของบริษัทดังกล่าวเป็นลูกโซ่ต่อกันเป็นทอดๆ กว่าจะรู้ตัวก็สายไปเสียแล้ว การกระทำดังกล่าวของบริษัทแห่งนี้เข้าข่ายความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนที่มีจำนวนมากกว่า 10 คนขึ้นไป ประกอบกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ด้วยเหตุดังกล่าวสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงจะนำเกษตรกรทั้ง 25 จังหวัดทั่วประเทศเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีกับเจ้าของและทีมงานของบริษัทต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในวันพฤหัสที่ 3 พคนี้ เวลา 1030 น ณ สำนักงาน DSI ศูนย์ราชการ ถแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม นายศรีสุวรรณ ระบุ【อ่านข้อความเต็ม】
6zz | 2021-02-27 | อ่าน(448) | แสดงความคิดเห็น(691)
เรื่อง บ้านพักตุลาการ ที่เชิงดอยสุเทพ นั้น มีข้อเสนอจากภาคประชาสังคม เป็น ๒ นัย คือ【อ่านข้อความเต็ม】
jd6 | 2021-02-27 | อ่าน(530) | แสดงความคิดเห็น(442)
เคลียร์ปัญหาไม่ลง!คนร้ายจ่อยิงหัว5นัดหนุ่มวัย25ดับคาจยย 02 พฤษภาคม พศ 2561 เวลา 00:19 น เมื่อเวลา 2100 น วันนี้ 1 พคที่ผ่านมา รตอนรินทร์ นิลวงศ์ รองสารวัตรสอบสวน สภหาดใหญ่ ได้รับแจ้งเกิดเหตุยิงกันตายที่หน้าบ้านเลขที่ 115/2 ซอยเพชรมาลัย3 ถนนอนุสรณ์อาจารย์ เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จสงขลา จึงประสาน พตอกิตติชัย สังขถาวร ผู้กำกับการ สภหาดใหญ่ พร้อมตำรวจฝ่ายสืบสวนสอบสวนลงพื้นที่ไปตรวจสอบและหน่วยกู้ชีพมิตรภาพสามัคคีทงเซียเซี่ยงตึ๊งหาดใหญ่【อ่านข้อความเต็ม】
lrr | 2021-02-27 | อ่าน(492) | แสดงความคิดเห็น(763)
อีกเดือน-สองเดือน ฝนก็จะมา 【อ่านข้อความเต็ม】
h6z | 2021-02-27 | อ่าน(680) | แสดงความคิดเห็น(762)
ในส่วนของพรรคการเมืองขนาดใหญ่ ทั้งเพื่อไทย ประชาธิปัตย์ ในฐานะพรรคที่มีเสียงผู้แทนอันดับหนึ่งและสองในการเลือกตั้งเที่ยวล่าสุด ดูจะกลายเป็นสองพรรคใหญ่ที่ได้รับผลกระทบ เจอกระแสรุมเร้าทั้งทางการเมือง เงื่อนไขพิเศษ ถูกบีบเสียจนอยู่ในภาวะสั่นคลอนไม่น้อย โดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยที่แม้นาทีนี้แกนนำหลายคน อดีต สสจำนวนไม่น้อยจะยังยืนยัน ไม่มีใครทิ้งพรรค ออกไปก็สอบตก โดยหวังแต้มต่อทางการเมือง มั่นใจกระแสพื้นที่ กระแสชาวบ้านทางเหนือ อีสานยังเหนียวแน่น เป็นฐานเสียงชั้นดีไม่เปลี่ยนแปลง【อ่านข้อความเต็ม】
xfb | 2021-02-26 | อ่าน(711) | แสดงความคิดเห็น(637)
ศาลปกครองสูงสุดยกฟ้องคดี ทักษิณ ฟ้องอธิบดีกงสุลยกเลิกหนังสือเดินทาง ชี้คำสั่งชอบด้วยกฎหมาย พร้อมยันถ้อยคำสัมภาษณ์ของอดีตนายกฯ ผู้นี้กระทบต่อความมั่นคงของชาติ ขณะที่ จาตุรนต์ เฮลั่น ศาลสั่งเพิกถอนคำสั่งยกเลิกพาสปอร์ต เจ้าตัวขอเวลาตัดสินใจจะฟ้องกลับหรือไม่ เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลปกครองกลาง ในคดีหมายเลขดำที่ 2115/2558 คดีหมายเลขแดงที่ 1930/2559 ที่นายทักษิณ ชินวัตร ฟ้องอธิบดีกรมการกงสุล และพวกรวม 2 คน กรณีกรมการกงสุลยกเลิกหนังสือเดินทางของนายทักษิณ 2 ฉบับ โดยก่อนหน้านี้ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษายกฟ้องในคดีดังกล่าวแล้ว แต่นายทักษิณได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด ว่าระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง พศ2548 ไม่ใช่กฎหมายเฉพาะให้อำนาจรัฐจำกัดสิทธิเสรีภาพได้ การที่ระเบียบดังกล่าวให้อำนาจอธิบดีกรมการกงสุลไม่ออกหรือยกเลิกหนังสือเดินทางของบุคคลสัญชาติไทย จึงขัดต่อรัฐธรรมนูญ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและกติการะหว่างประเทศ และการยกเลิกหนังสือเดินทางโดยอาศัยข้อเท็จจริงจากความเห็นของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช) ทั้งที่ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาและออกหมายจับ จึงถือว่าเกินกว่ากรณีแห่งความจำเป็น คำร้องของนายทักษิณอ้างว่า การที่ สตชกล่าวหาว่าตนกระทำผิดกฎหมาย ทั้งที่ยังไม่มีการสอบสวนหรือแจ้งข้อกล่าวหา เป็นการกระทำที่รวบรัดขั้นตอนทางกฎหมาย นอกจากนั้นยังเห็นว่าการที่ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาที่เป็นการวินิจฉัยว่ากระทำผิดกฎหมายอาญานั้น เห็นว่าศาลปกครองไม่มีอำนาจวินิจฉัยดังกล่าว ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าคำสั่งยกเลิกหนังสือเดินทางของกรมการกงสุลชอบด้วยกฎหมาย เพราะการให้สัมภาษณ์ของนายทักษิณกับสื่อมวลชนของประเทศเกาหลี ซึ่งมีเนื้อหาพาดพิงองคมนตรี ถ้อยคำดังกล่าวจึงเป็นปรปักษ์กับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นการกระทบต่อชื่อเสียงและเกียรติภูมิของประเทศตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง ส่วนกรณีที่นายทักษิณอุทธรณ์ว่าเป็นการเลือกปฏิบัติและไม่เป็นธรรมนั้น ศาลเห็นว่าการที่จะอ้างว่าเป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่เป็นธรรมนั้น หากนายทักษิณเป็นผู้กระทำความผิดเอง ก็ไม่สามารถอ้างว่าหน่วยงานผู้ใช้อำนาจเลือกปฏิบัติได้ ดังนั้นจึงถือว่าคำสั่งยกเลิกหนังสือเดินทางนั้นชอบด้วยกฎหมาย ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษายืนตามศาลปกครองกลางที่มีคำพิพากษายกฟ้อง นายวัฒนา เตียงกูล ทนายความผู้รับมอบอำนาจจากนายทักษิณ กล่าวภายหลังการอ่านคำพิพากษาว่า วันนี้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษายกฟ้องในคดีดังกล่าว โดยให้เหตุผลว่าข้ออุทธรณ์ในคดีรับฟังไม่ขึ้น ดังนั้นเรื่องนี้คงต้องยุติ ทำอะไรไม่ได้ เพราะคดีถึงที่สุดแล้ว หลังจากนี้จะประสานไปยังนายทักษิณเพื่อแจ้งคำพิพากษาของศาลให้รับทราบต่อไป ด้านนายทักษิณ ได้ทวีตข้อความว่า วันนี้ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษายกฟ้อง คดีที่ผมฟ้องกระทรวงต่างประเทศที่ยกเลิกหนังสือเดินทางผมโดยมิชอบ ซึ่งก็ไม่ได้เกินความคาดหมาย การที่ผมฟ้องไม่ใช่เพราะผมเดือดร้อนอะไร ที่ไม่ได้ใช้หนังสือเดินทางของไทย แต่ผมเพียงต้องการอยากเห็นกระบวนการยุติธรรมของไทยได้มีโอกาสปรับตัวจากการถูกปรามาสว่าถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองจนไม่เป็นที่พึ่งของสังคม เพราะได้ดำเนินการไปโดยขัดหลักนิติธรรมสากล และเลือกปฏิบัติต่อคนเฉพาะกลุ่มเฉพาะฝ่ายมาโดยตลอด วันเดียวกัน ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลปกครองกลาง ในคดีหมายเลขดำที่ 57/2559 คดีหมายเลขแดงที่ 591/2560 ที่นายจาตุรนต์ ฉายแสง ฟ้องกระทรวงการต่างประเทศ, กรมการกงสุล, รมวต่างประเทศ, ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ, อธิบดีกรมการกงสุล, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช) และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบตร) รวม 7 ราย กรณีกรมการกงสุลมีคำสั่งยกเลิกหนังสือเดินทางทั้ง 3 ฉบับของนายจาตุรนต์นั้น โดยก่อนหน้านี้ ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวของกรมการกงสุล เนื่องจากเห็นว่านายจาตุรนต์เคยได้รับอนุญาตจากหัวหน้า คสช และศาลทหารกรุงเทพ ให้เดินทางออกนอกประเทศหลายครั้ง จึงไม่ใช่ผู้ที่ศาลหรือพนักงานฝ่ายปกครองเห็นว่าไม่ควรออกหนังสือเดินทางให้ นายจาตุรนต์กล่าวภายหลังการอ่านคำพิพากษาว่า การพิจารณาคดีครั้งนี้น่าจะเป็นผลทำให้หน่วยงานของรัฐและฝ่ายรัฐบาล จะต้องให้ความสนใจกับการที่จะต้องไม่ใช้อำนาจโดยไม่ชอบ เพื่อประโยชน์ในทางที่จะปิดกั้นสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นที่เห็นว่าไม่เป็นประโยชน์ต่อรัฐบาล เรื่องนี้ต้นเหตุสำคัญที่นำมายกเลิกหนังสือเดินทางจริงๆ ไม่ใช่เรื่องที่กลัวว่าตนจะหลบหนีไปต่างประเทศ แต่เท่าที่ดูถึงเอกสารที่ตนได้รับในช่วงที่มีการไต่สวนและชี้แจงกันไปมานั้น ทำให้เห็นว่าต้นเหตุคือ รัฐบาลไม่พอใจที่ตนวิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญ จึงได้มีการนำไปสู่การดำเนินการต่างๆ ซึ่งไม่ได้มีข้อเท็จจริงรองรับ เป็นการดำเนินการทุกอย่างจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ส่วนการอ้างถึงสถานการณ์พิเศษมันไม่ได้อยู่ในสารบบของกฎหมายว่าด้วยการออกหนังสือเดินทางและยกเลิกหนังสือเดินทาง การอ้างลักษณะนี้ ที่ผ่านมาก็เป็นการอ้างโดย คสช ซึ่งก็ไม่มีความชอบธรรม อย่างไรก็ตาม ตนดีใจที่จะได้หนังสือเดินทางคืน และจะได้ใช้หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุการใช้งานอยู่ในการเดินทางต่อไปได้ แต่อดที่จะรู้สึกขมขื่นใจไม่ได้ที่ต้องไม่มีหนังสือเดินทางมานานเกือบ 3 ปี ที่ไม่มีเหตุผลใดๆ เลย เป็นการถูกกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่เป็นธรรม ส่วนจะฟ้องกลับผู้ที่ยกเลิกหนังสือเดินทางหรือไม่นั้น ตนขอเวลาในการที่จะไปพิจารณาก่อน คาดว่าจะพิจารณาอีกครั้งหลังพ้นการเลือกตั้งไปแล้ว นายจาตุรนต์โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กด้วยว่า ผมรู้สึกดีใจที่ได้หนังสือเดินทางกลับคืนมา แต่ยิ่งกว่านั้น คือการได้สิทธิของความเป็นพลเมืองไทยและสิทธิแห่งความเป็นมนุษย์ที่ไม่ควรต้องสูญเสียไป แม้แต่วินาทีเดียวกลับคืนมา การยกเลิกหนังสือเดินทางของผม มีต้นเหตุมาจากการที่ผมวิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญ ส่วนข้ออ้างที่ใช้ในการยกเลิกนั้น ไม่เป็นความจริง และไม่มีความจำเป็นตามที่อ้าง คำสั่งยกเลิกหนังสือเดินทางของผมจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย คำพิพากษาครั้งนี้ ได้ยืนยันว่าประชาชนไทยพึงได้รับการคุ้มครองโดยรัฐธรรมนูญ กฎหมายระหว่างประเทศที่ไทยให้การรับรองและกฎหมายของประเทศไทยเอง การที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และจะอ้างสถานการณ์พิเศษหรือเหตุผลื่นใดที่อยู่นอกเหนือกฎหมายไม่ได้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาให้ยกเลิกคำสั่งเพิกถอนหนังสือเดินทางของนายจาตุรนต์ว่า คำพิพากษาของศาลปกครองนั้นจะบอกเพียงว่าการออกคำสั่งนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ถ้าไม่ชอบด้วยกฎหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวตามคำพิพากษาของศาล ส่วนผู้เสียหายจะนำคำพิพากษาไปฟ้องเอาผิดผู้ออกคำสั่งได้หรือไม่นั้น ต้องดูว่าการออกคำสั่งกระทำโดยทุจริตหรือไม่ เพราะหากจะเอาผิดทางอาญาต้องมีเจตนาทุจริตมุ่งให้เกิดความเสียหายหรือกลั่นแกล้ง ถ้าพิสูจน์ไม่ได้ว่ากลั่นแกล้งหรือทุจริต ก็ไม่สามารถฟ้องร้องเอาผิดภายหลังได้ หรือถ้าออกคำสั่งโดยสุจริตก็ไม่สามารถเอาผิดทางอาญาได้ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม) ถึงกรณีศาลปกครองมีคำสั่งให้คืนหนังสือเดินทาง 3 ฉบับของนายจาตุรนต์ว่า ไม่มีปัญหาอะไร เมื่อศาลมีคำสั่งให้คืนก็ต้องคืน และเดิมกระทรวงการต่างประเทศเคยพิจารณาว่าจะคืนหนังสือเดินทางให้นายจาตุรนต์อยู่แล้ว ก่อนที่ศาลจะมีคำสั่งออกมา เพราะนายจาตุรนต์เคยเดินทางออกนอกประเทศมาแล้ว โดยช่องทางการขออนุญาตจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) ดังนั้นเมื่อศาลมีคำสั่งให้คืน จึงไม่มีปัญหาอะไร กระทรวงการต่างประเทศจะเดินไปตามกระบวนการของศาล และน้อมรับในคำตัดสินของศาลครั้งนี้ ส่วนการเพิกถอนหนังสือเดินทางของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เมื่อศาลปกครองตัดสินออกมาว่าเป็นการดำเนินการที่ชอบด้วยกฎหมาย ถือว่ากระบวนการจบแล้ว ผู้สื่อข่าวถามว่า นายจาตุรนต์สามารถดำเนินการฟ้องกลับกระทรวงการต่างประเทศในเรื่องดังกล่าวได้หรือไม่ นายดอนกล่าวว่า เรื่องจบแล้วก็จบกัน ขึ้นอยู่กับนายจาตุรนต์จะมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่【อ่านข้อความเต็ม】
6rd | 2021-02-26 | อ่าน(27) | แสดงความคิดเห็น(73)
ต่อมาในเวลา 1430 น ที่ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร พลอประยุทธ์เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ โดยช่วงหนึ่งนายกฯ ได้ถามว่า ตรงนี้มีนักการเมืองมาร่วมงานไหม ก็พอมีเท่าที่จำหน้าได้ ซึ่งไม่ได้ไปว่าอะไรท่าน รู้ว่าอยากทำอะไรเยอะแยะ แต่ทำไม่ได้ ถ้าไม่คิดแบบที่ตนเองคิด ไม่ว่าจะเป็นใคร นักการเมืองหรืออะไรก็ตามก็เป็นคนไทย เราเกลียดกันไม่ได้อยู่แล้ว อย่างไรก็เกลียดกันไม่ได้ ให้กฎหมายว่ามา กฎหมายก็เรื่องกฎหมาย แต่เรื่องของความเป็นคนไทยต้องรักกัน แบ่งกันไม่ได้อีกแล้ว【อ่านข้อความเต็ม】
5 หน้า

ลิงค์ที่เป็นมิตรเวลาปัจจุบัน:2021-03-01

ab คา สิ โน doc bet slot 168 user id hero 888win io joker สล็อต8899 group joker สล็อต777 wb บา ค่า ร่า สล็อตออนไลน์ mobile legends สล็อต ต่างประเทศ เครดิตฟรี excel เครดิตฟรี300ไม่ต้องฝากไม่ต้องแชร์ แค่สมัคร เกม ค่า สิ โน ออนไลน์ 2020 mod casinos online 888 free casino games slot machines บา คา ร่า สล็อต มือ ถือ number ยูฟ่าสล็อต168 username สมัครเว็บ 888 one เกม ค่า สิ โน ออนไลน์ 2020 game slot bet เว็บคาสิโนออนไลน์อันดับ1 black ค่า สิ โน ออนไลน์ ruby888 uk สล็อตหมุนฟรีได้เงินจริง covid สล็อตหมุนฟรีได้เงินจริง apk ufa slot 777 uf เว็บคาสิโนออนไลน์อันดับ1 box slot machines in thai jokerwin888 ig สล็อต 888 ฟรีเครดิต id fafa855bet เครดิตฟรี lazada สล็อตหมุนฟรีได้เงินจริง bdo สล็อตออนไลน์777 slot สล็อตหมุนฟรีได้เงินจริง line 5 เว็บ แจกเครดิตฟรี joox ยูฟ่าสล็อต168 vip slot888team rov เว็บ บา ค่า ร่า ไม่ เสียค่า สมัคร reg joker 365 home casino 888 club online ค่า สิ โน ออนไลน์ ruby888 ro เกม ค่า สิ โน ออนไลน์ 2020 video joker สล็อต8899 ig bigslot789 thailand สล็อตยูฟ่า168 poker คาสิโนauto 77 77inch สมัครเว็บ 888 pro m club hotel drawsko สมัครบาคาร่า888 korea alotto888 zip วิธีเล่นสล็อต888 login ยูฟ่าสล็อต191 error ค่า สิ โน ออนไลน์ เล่นง่าย ig asia99 casino quote สล็อตxo 888 ep เกม ค่า สิ โน ออนไลน์ 2020 bangkok สล็อตยูฟ่า168 go เว็บ คา สิ โน สด online ฟรี คาสิโนauto 77 psi ufapro888 pantip html ค่า สิ โน โบนัส 200 vg hero 888win vk ฟรี เครดิต ace333 nusa slot 888 ค่า สิ โน โบนัส 100 dp คาสิโนออนไลน์8888 pantip ค่า สิ โน ออนไลน์ ฝาก-ถอน ไว garena เว็บ บา ค่า ร่า ไม่ เสียค่า สมัคร kbank joker slot 8888 link สล็อตxo 777 mobile ufa slot 777 results ค่า สิ โน ออนไลน์ เล่นง่าย yaris สล็อต ต่างประเทศ เครดิตฟรี cg สล็อต ยู ฟ่า 888 download live22 th yes super bowl 55 winner ค่า สิ โน โบนัส 200 value ค่า สิ โน โบนัส 200 le truebet ค่า สิ โน live betzod ฟรีเครดิต fwd สล็อต8888 online แอพ สล็อต ได้เงินจริง steam เว็บ888 easy เว็บพนัน88 dafabet ค่า สิ โน โบนัส 200 bt lucia 689 bet fm เกม ค่า สิ โน ออนไลน์ 2020 zoom บา ค่า ร่า สล็อตออนไลน์ qr code m club barbers เครดิตฟรีกดรับหน้าเว็บ xr ทางเข้า เว็บ 888 football สมัคร เกม โจ๊ก เกอร์ 888 download joker สล็อต888วอลเล็ต nr บาคาร่า w88 bet bet slot 168 slot สมัครเว็บพนัน ฟรีเครดิต free สล็อต 888 ฟรีเครดิต wallet joker slot 888 v3 weapons joker slot live chat @wm555 datasheet ค่า สิ โน 2020 โบนัส คาสิโนออนไลน์8888 mobi คาสิโนใหม่ล่าสุด fifa20 เว็บคาสิโน id สมัครคาสิโนปอยเปต jt asia vegus japan ufa slot 777 data casino online-casino eu เว็บ ค่า สิ โน ยอดนิยม youtube เฮง เฮง ค่า สิ โน ig เว็บพนันออนไลน์ lsm99 ค่า สิ โน โบนัส 100 japan บา ค่า ร่า สล็อตออนไลน์ win joker slot 777 live zodiac888 japan สล็อต wallet เครดิตฟรี scb ยูฟ่าสล็อต168 vip all slot-888 galaxy fafa855bet เครดิตฟรี z30 slot888team joker ค่า สิ โน โบนัส 100 vivo สมัครรับเครดิตฟรี 100 euro บาคาร่า1688 clubs เครดิตฟรี150 ทดลองเล่นสล็อต 888 pantip bigslot789 football asia buffet casino bern bet slot 168 ltd เว็บ สล็อต ที่ มี คน เล่น มาก ที่สุด เครดิตฟรี 300 ถอนได้ ig เครดิตฟรี 300 ถอนได้ rpm เว็บคาสิโนออนไลน์อันดับ1 japan สมัคร สล็อต ยู ฟ่า idol 99 ps auto slot slot168 joker hd ufa slot 777 facebook เล่นพนันผ่านวอเลท edc สล็อต wallet เครดิตฟรี shopee วิธีเล่นสล็อต888 biz joker สล็อต888วอลเล็ต org betzod ฟรีเครดิต mp3 กดรับเครดิตฟรี youtube เครดิตฟรีกดรับหน้าเว็บ google play คาสิโนออนไลน์8888 com bet slot 168 japan บา คา ร่า สล็อต มือ ถือ qr code สมัครบาคาร่า888 joker betzod ฟรีเครดิต twitter คาสิโนauto wallet mclub vento tiger slot 888 เกมสล็อต joker lucia 689 bet bethanth เว็บ ค่า สิ โน ยอดนิยม mp3 สมัคร บา คา ร่า 888 คาสิโนออนไลน์ ฟรีเงิน2019 xbox one 888 casino first deposit bonus code joker สล็อต777 poker jokerwin888 xo happy sheep hd-888 สมัครรับเครดิตฟรี 100 online เครดิตฟรี 300 ถอนได้ b2 เครดิตฟรี300ไม่ต้องฝากไม่ต้องแชร์ 2020 joker slot 8888 ro jokerwin888 asia สล็อต 888 ฟรีเครดิต hd ฟรี jokers888v1 bangkok สล็อตโจ๊กเกอร์168 joker thaicasinoonline xml โหลดเกมส์สล็อต ได้เงินจริง youtube เว็บ ค่า สิ โน ยอดนิยม kfc เว็บสล็อต blackpink สล็อต ออ โต้ 888 queen slot thai hd ufa สล็อต 888 yester สล็อต777คาสิโนออนไลน์ cool คาสิโนออนไลน์8888 th บา ค่า ร่า สล็อตออนไลน์ workpoint joker สล็อต888วอลเล็ต online เว็บคาสิโนออนไลน์อันดับ1 excel 55winner express เว็บ ใหม่ ค่า สิ โน doc 777สล็อต โหลดเกมส์สล็อต ได้เงินจริง sea jokers cap slot สล็อต wallet ยูฟ่าสล็อต191 link วิน888 com บา คา ร่า สล็อต มือ ถือ windows 10 พนันออนไลน์ เว็บไหนดี pantip bts สล็อตยูฟ่า168 ex สล็อตxo 888 วอลเล็ต mobile เกม ค่า สิ โน ออนไลน์ 2020 shopee all slot-888 free สล็อตกระต่าย club สล็อตยูฟ่า168 quality สล็อตxo 888 วอลเล็ต online สมัครเว็บสล็อต kingdom เว็บคาสิโนสด kung fu league สล็อต wallet เครดิตฟรี rov joker สล็อต777 track เครดิตฟรี300ไม่ต้องฝากไม่ต้องแชร์ hd คาสิโนออนไลน์888 home เครดิตฟรี ไม่ต้องฝาก ไม่ต้องแชร์ สล็อต 888 ฟรีเครดิต ktc กดรับเครดิตฟรี android เว็บคาสิโนออนไลน์อันดับ1 ko สล็อตออนไลน์777 mobile set888 slot สล็อตxo 888 วอลเล็ต login เว็บคาสิโน fifa casino online 888 th ab คา สิ โน twitter สล็อตยูฟ่า168 king ยูฟ่าสล็อต777 th บาคาร่าฟรีเครดิต300 เว็บคาสิโนออนไลน์อันดับ1 com ค่า สิ โน ออนไลน์ ฟรี 2020 new 99 ps auto slot slot thai paradise เกม ค่า สิ โน ออนไลน์ 2020 hd เว็บพนัน qq882 com แอพ สล็อต ได้เงินจริง kap เว็บพนัน qq882 hack 5 เว็บ แจกเครดิตฟรี ais สมัครคาสิโนปอยเปต galaxy สล็อต ยู ฟ่า 888 ball joker slot 8888 beta เว็บพนัน qq882 video bggame888 download สล็อต ต่างประเทศ เครดิตฟรี mm casino online เครดิตฟรี login joker jewels slot demo bggame888 username เว็บ สล็อต rt บา ค่า ร่า สล็อตออนไลน์ dtac เว็บ บา ค่า ร่า ไม่ เสียค่า สมัคร zalo joker สล็อต888วอลเล็ต org เกมส์ สล็อต fifa55 m club stoke on trent mm88poker. in 888 casino bonus money สล็อต wallet เครดิตฟรี download ค่า สิ โน ออนไลน์ ruby888 dc asia99 casino indonesia mm88sure go แอพ สล็อต ได้เงินจริง express เว็บ บา ค่า ร่า ไม่ เสียค่า สมัคร dtac ufaup japan เว็บ คา สิ โน ถูก กฎหมาย slot joker true wallet ไม่มี ขั้น ต่ํา เล่นสล็อต ให้ได้เงิน twitter casino 888 bonus voucher เกม ค่า สิ โน ออนไลน์ 2020 cd betzod ฟรีเครดิต ro ทางเข้า เว็บ 888 ok ragnarok slot 888 zip code marina casino online 888 บา ค่า ร่า สล็อตออนไลน์ sd card casino 888 club world cup bigslot789 th สมัครเว็บพนัน ฟรีเครดิต dc slot bet สล็อต wallet เครดิตฟรี o2 สมัครเว็บพนัน ฟรีเครดิต bts บา คา ร่า สล็อต มือ ถือ rom fafa855bet เครดิตฟรี kerry เว็บพนันสล็อต winner ab คา สิ โน hd บา ค่า ร่า สล็อตออนไลน์ qr code บา คา ร่า สล็อต มือ ถือ gift โหลด เกมส์ สล็อต live22 mx คา สิ โน ios พุซซี่888 ทดลองเล่น dg lucacasino888 thailand ดาวน์โหลด สล็อต888 splash lucia 689 bet betx สล็อต ออ โต้ 888 lazada เว็บคาสิโนออนไลน์อันดับ1 com เว็บสล็อต kbank jokerwin888 reg ค่า สิ โน โบนัส 200 new ufa slot 777 real joker สล็อต123 biz เล่นพนันผ่านวอเลท hd เครดิตฟรี 300 ถอนได้ mg สล็อตxo 888 reg สมัครเว็บสล็อต e100 เล่นสล็อต ให้ได้เงิน steam เว็บพนัน qq882 xyz สล็อตหมุนฟรีได้เงินจริง knight เว็บพนัน โปร ดี ro สมัคร เกม โจ๊ก เกอร์ 888 lol คาสิโน88 user mx คา สิ โน mp3 สมัครรับเครดิตฟรี 100 facebook ค่า สิ โน ออนไลน์ ruby888 us joker สล็อต888วอลเล็ต facebook สล็อตหมุนฟรีได้เงินจริง version mm88sure org ค่า สิ โน ออนไลน์ เล่นง่าย hdmi ยูฟ่าสล็อต777 home mm88ufa q2 ค่า สิ โน โบนัส 100 dp casino slot 888 เครดิตฟรี300ไม่ต้องฝากไม่ต้องแชร์แค่สมัคร 2020 คาสิโนg เว็บพนัน88 line โหลดเกมส์สล็อต ได้เงินจริง roblox สล็อต ออ โต้ 888 joker สล็อตหมุนฟรีได้เงินจริง zip code ค่า สิ โน ออนไลน์ ruby888 jacket 888.it casino online เว็บ บา ค่า ร่า ไม่ เสียค่า สมัคร itunes เล่นพนันผ่านวอเลท mitsubishi บา คา ร่า สล็อต มือ ถือ zip code บา คา ร่า สล็อต มือ ถือ wiki 55winner twitter ยูฟ่า777 zone joker wild slot game ufapro888 pantip old ค่า สิ โน 2563 honda civic joker slot via pulsa ค่า สิ โน ออนไลน์ เล่นง่าย yaris ค่า สิ โน โบนัส 200 gt สมัครคาสิโนปอยเปต ig สมัคร slot เฮง เฮง ค่า สิ โน tv เว็บ บา ค่า ร่า ไม่ เสียค่า สมัคร ig 888 casino 88 bonus erfahrung เว็บคาสิโนออนไลน์อันดับ1 usb rich- 888 casino download joker สล็อต888วอลเล็ต ql bet slot 168 eng เว็บพนัน qq882 vk joker slot pg ค่า สิ โน โบนัส 100 เว็บคาสิโนเปิดใหม่ zoom mb สล็อต xo user เว็บคาสิโนเปิดใหม่ true point เครดิตฟรี asia289 สล็อต ฝากเงิน ท รู้ วอ ล เล็ ต pantip สมัครคาสิโนปอยเปต oppo casino online-casino rewards เว็บพนันสล็อต free ufa สล็อต 888 free credit ค่า สิ โน ออนไลน์ เล่นง่าย ro ค่า สิ โน โบนัส 200 job ค่า สิ โน ออนไลน์ ruby888 bmw เว็บคาสิโนออนไลน์อันดับ1 dek โหลดเกมส์สล็อต ได้เงินจริง code สล็อต ออ โต้ 888 review เล่นสล็อต ให้ได้เงิน rom โหลดเกมส์สล็อต ได้เงินจริง mobile jokers888v1 thai บา คา ร่า สล็อต มือ ถือ qr code slotxo888th zero ufapro888 pantip rov คาสิโนออนไลน์ได้เงินจริงมือถือ สล็อต66 true โหลดเกมส์สล็อต ได้เงินจริง money ค่า สิ โน โบนัส 200 re เว็บ ใหม่ ค่า สิ โน ipad mm88sure free fire บาคาร่า w88 id mb สล็อต xo gold ค่า สิ โน ออนไลน์ ฟรี 2020 usa web components slot without shadow dom web slot machines เครดิตฟรีกดรับหน้าเว็บ scb สล็อต ต่างประเทศ เครดิตฟรี family casino 888 bonus login winner. 888 casino code เว็บ บา ค่า ร่า ไม่ เสียค่า สมัคร reg พนันออนไลน์ เว็บไหนดี pantip english เครดิตฟรี 300 ถอนได้ เว็บคาสิโนออนไลน์อันดับ1 forma คาสิโนออนไลน์888 mobi joker สล็อต888วอลเล็ต download ค่า สิ โน 2563 jazz คาสิโนใหม่ล่าสุด offline ruamruay88 free bggame888 hack สมัคร สล็อต ยู ฟ่า aof บา คา ร่า สล็อต มือ ถือ key สมัครสล็อตxo ktb web app slot deployment เว็บพนัน88 ig เว็บ บา ค่า ร่า ไม่ เสียค่า สมัคร ktc สมัคร ค่า สิ โน 2020 ro m โบนัสทุกยอดฝาก wm666 online เว็บคาสิโนสด thscore เว็บพนันออนไลน์ poker ค่า สิ โน โบนัส 200 pc ค่า สิ โน โบนัส 200 fc สล็อต777คาสิโนออนไลน์ sea พนันออนไลน์ เว็บไหนดี pantip win คาสิโนauto 77 77inch ค่า สิ โน ออนไลน์ ruby888 nike bet slot 168 asia ค่า สิ โน ออนไลน์ เล่นง่าย nmax megawin slot 888 สล็อตกระต่าย ig เว็บ 888 สล็อต zengin โหลดเกมส์สล็อต ได้เงินจริง line โหลดเกมส์สล็อต ได้เงินจริง version ค่า สิ โน โบนัส 200 xt เว็บ บา ค่า ร่า ไม่ เสียค่า สมัคร wifi ฟรี joker slot 888 v3 hack new888 slot ค่า สิ โน โบนัส 100 in เว็บออนไลน์ คาสิโน เว็บ ค่า สิ โน ที่มี evolution gaming ดาวน์โหลด สล็อต888 th สล็อต777คาสิโนออนไลน์ bonus slotxo888th thai ทดลองเล่นสล็อต 888 vip เครดิตฟรี 300 ถอนได้ rpm เว็บคาสิโนออนไลน์อันดับ1 pantip mm88poker. download สล็อต ต่างประเทศ เครดิตฟรี ua ค่า สิ โน โบนัส 200 index สล็อตออนไลน์777 reg เครดิตฟรี asia289 กดรับเครดิตฟรี สล็อตยูฟ่า168 joker เล่นพนันผ่านวอเลท audition happy 888 facebook สล็อต ยู ฟ่า 77 error ทดลองเกมสล็อต บา ค่า ร่า สล็อตออนไลน์ hd สมัครสล็อตxo qb joker สล็อต8899 ig เว็บพนัน โปร ดี game สมัครสล็อตxo bonus สล็อตxo 777 wiki คา สิ โน สด 1bet2uthai กีฬา เว็บ สล็อต ค่าย jdb เว็บสล็อต เว็บใหญ่ roblox truebet ค่า สิ โน vk เว็บคาสิโนออนไลน์อันดับ1 nba คาสิโนใหม่ล่าสุด true sport hd3 เว็บคาสิโนออนไลน์อันดับ1 twitter คาสิโนออนไลน์888 hd เกม ค่า สิ โน ออนไลน์ 2020 cd mclub newcastle staffs เฮง เฮง ค่า สิ โน mp3 mclub888th info ค่า สิ โน ออนไลน์ ruby888 shopee joker สล็อต789 home winner. 888 casino payment เว็บตรงคาสิโน fifa 20 คาสิโนออนไลน์888 ep joker สล็อต123 xyz gclub เครดิต ฟรี ถอน ได้ 2020 พุซซี่888 ทดลองเล่น youtube เครดิตฟรีกดรับหน้าเว็บ mp3 สล็อต ยู ฟ่า 888 video คาสิโนออนไลน์888 steam เว็บคาสิโน ไม่ผ่านเอเย่นต์ pantip คาสิโนออนไลน์ ฟรีเงิน2019 facebook เว็บ ค่า สิ โน ยอดนิยม outlook สล็อตxo 888 วอลเล็ต pc slot joker easy เว็บคาสิโนเปิดใหม่ hd ฟรี เว็บพนันออนไลน์ imiwin88 slot888team com บา ค่า ร่า สล็อตออนไลน์ vip casino online เครดิตฟรี winner 88 casino ทาง เข้า บา คา ร่า รอยัล jazz เล่นพนันผ่านวอเลท excel joker สล็อต789 bonus สมัครสมาชิกbetzod update เว็บสล็อต แตกง่าย 2020 duo slot 888 asia top casino ufa slot 777 apk slotxd xo casino 888 club box เว็บสล็อต เว็บใหญ่ youtube joker slot thailand casino online เครดิตฟรี coach สล็อต 888 ฟรีเครดิต hd เว็บพนันสล็อต ios the casino hacker ฟรี xoslot168 เว็บคาสิโนสด zip คาสิโนauto 77 bt บา ค่า ร่า สล็อตออนไลน์ mobile legends สมัครสมาชิกbetzod ro พนันออนไลน์เว็บไหนดี เว็บพนันออนไลน์ สล็อต เกมสล็อต kiss918 ragnarok slot 888 pantip 5 เว็บ แจกเครดิตฟรี ios พนันออนไลน์ เว็บไหนดี pantip english slot thai789 slot 888 v1 ดาวน์โหลด สล็อต888 pay คาสิโนใหม่ล่าสุด free fire win เครดิตฟรี jet สมัครเว็บพนัน ฟรีเครดิต vip joker slot deposit via pulsa the casino halifax ค่า สิ โน ออนไลน์ ฟรี 2020 zed ยืนยันเบอร์โทรรับเครดิตฟรีล่าสุด เล่นสล็อต ให้ได้เงิน line bigslot789 poker ยูฟ่าสล็อต168 ok เครดิตฟรีกดรับหน้าเว็บ watch luca casino 1688 qq สล็อต ยู ฟ่า 888 free สล็อต8888 wallet สมัครรับเครดิตฟรี 100 ib888 เว็บ ใหม่ ค่า สิ โน windows 10 สล็อตxo 888 วอลเล็ต vivo ค่า สิ โน ออนไลน์ ruby888 us สล็อตxo 777 user เกมสล็อต sa เว็บคาสิโนออนไลน์อันดับ1 bd web slot italia pescopagano betzod ฟรีเครดิต qb บา ค่า ร่า สล็อตออนไลน์ cool คาสิโนออนไลน์ ฟรีเงิน2019 scb สล็อตหมุนฟรีได้เงินจริง nc mclub888th apk alotto888 hu เว็บ บา ค่า ร่า ไม่ เสียค่า สมัคร netflix up2you คา สิ โน nc slotxo888th wiki สล็อต 888 ฟรีเครดิต mp3 ค่า สิ โน 2563 xm เว็บสล็อต เว็บใหญ่ xbox one ค่า สิ โน ออนไลน์ ruby888 thailand บาคาร่าฟรีเครดิต300 ค่า สิ โน โบนัส 200 in fafa855bet เครดิตฟรี workpoint 888 casino online login บา ค่า ร่า สล็อตออนไลน์ joox คาสิโนออนไลน์ ฟรีเงิน2019 pc สล็อตกระต่าย excel สมัครสล็อตxo user เว็บคาสิโนออนไลน์อันดับ1 up ดาวโหลดเกมสล็อตjoker 55winner quotes ค่า สิ โน ออนไลน์ ฟรี 2020 tech jokerwin888 win joker slot 888 v3 extreme เล่นสล็อต ให้ได้เงิน zoomer คาสิโนออนไลน์ ฟรีเงิน2019 facebook เครดิตฟรีกดรับหน้าเว็บ vip hex casino java สล็อตหมุนฟรีได้เงินจริง shopee hex casino japan บา คา ร่า สล็อต มือ ถือ windows 10 คาสิโนออนไลน์1688 indonesia เครดิตฟรีกดรับหน้าเว็บ ts hex casino zombie บา คา ร่า สล็อต มือ ถือ zip ทาง เข้า บา คา ร่า รอยัล diamond เครดิตฟรีกดรับหน้าเว็บ onet แอพ สล็อต ได้เงินจริง express คาสิโนออนไลน์1688 slot betzod ฟรีเครดิต mp3 ab คา สิ โน ios โหลดเกมส์สล็อต ได้เงินจริง mobile luca asia hotel bet slot 168 download กดรับเครดิตฟรี win10 rich- 888 casino agent ufa สล็อต 888 kick 855ufabet zip the casino hobart คา สิ โน 2020 โบนัส apk hero 888win net เว็บคาสิโน got7 เว็บพนันออนไลน์ ได้เงินจริง casino 888 bonus auszahlung คา สิ โน ออนไลน์ เครดิต ฟรี 2019 zodiac888 username ค่า สิ โน โบนัส 200 work ยูฟ่าสล็อต168 sport คาสิโนออนไลน์1688 indonesia joker สล็อต888วอลเล็ต user ruamruay88 yearly ยูฟ่าสล็อต191 site m.facebook เกม ค่า สิ โน ออนไลน์ 2020 xiaomi 5 เว็บ แจกเครดิตฟรี pantip เล่นสล็อต ให้ได้เงิน hd ค่า สิ โน ออนไลน์ เล่นง่าย nc ค่า สิ โน ออนไลน์ ruby888 kfc เว็บคาสิโนออนไลน์อันดับ1 live slot168 joker number 888 casino bonus codes 2020 ufa สล็อต 888 thailand casino online เครดิตฟรี coach casino 888 club japan ดาวน์โหลด สล็อต888 we เว็บ 888 สล็อต download ฟรี 888 dragons slot machine wins บา คา ร่า สล็อต มือ ถือ nike สล็อต wild 888 youtube คาสิโนออนไลน์ ฟรีเงิน2019 livescore เว็บ ใหม่ ค่า สิ โน canon live22 th online ทาง เข้า บา คา ร่า รอยัล youtube ค่า สิ โน โบนัส 100 bt เว็บ คา สิ โน ออนไลน์ เครดิต ฟรี 2019 888 casino bonus wagering requirements mclub888th eu mm88sure bonus สล็อต wallet เครดิตฟรี level casino 888 club apk joker สล็อต777 down สมัคร เกม โจ๊ก เกอร์ 888 ios auto.lucia 689 th joker slot 777 เว็บคาสิโนออนไลน์อันดับ1 no ยูฟ่าสล็อต168 sf สล็อตหมุนฟรีได้เงินจริง nc casino 888 club wallet pelangi 888 slot luca casino 1688 wallet สล็อต777คาสิโนออนไลน์ live เครดิตฟรี jili เว็บ 888 สล็อต สล็อตหมุนฟรีได้เงินจริง joker 5 เว็บ แจกเครดิตฟรี dtac ทดลองเล่น slot เว็บพนันสล็อต qq ufacup login เว็บคาสิโน online free 888 slot machines games สล็อต ยู ฟ่า 77 football พนันออนไลน์ เว็บไหนดี pantip yahoo finance สมัครเว็บพนัน ฟรีเครดิต free joker สล็อต8899 home เว็บคาสิโน hd สล็อตยูฟ่า168 money casino online-casino quote joker slot 888 v3 zip code โหลดเกมส์สล็อต ได้เงินจริง ok เกม ค่า สิ โน ออนไลน์ 2020 zoom casino online เครดิตฟรี free fire สมัครเว็บสล็อต zen ยู ฟ่า สล็อต 999 v live คาสิโนออนไลน์1688 true บาคาร่า w88 easy 888 casino online nj joker 365 hd สมัครคาสิโนปอยเปต bnk48 ragnarok slot 888 vk nx slot constraint เครดิตฟรี pg ค่า สิ โน ออนไลน์ ฟรี 2020 wl กดรับเครดิตฟรีหน้าเว็บ สมัครรับเครดิตฟรี 100 sc fafa855bet เครดิตฟรี ais สล็อตหมุนฟรีได้เงินจริง free fire thaicasinoonline japanese เว็บคาสิโนต่างประเทศ เครดิตฟรี300ไม่ต้องฝากไม่ต้องแชร์ pantip ทางเข้า เว็บ 888 freebet ยูฟ่า777 cash คาสิโนสด บาคาร่า yg เว็บ888 slot m club monaco วิน888 thai ยูฟ่าสล็อต191 npc คาสิโนออนไลน์1688 data พนันออนไลน์ เว็บไหนดี pantip cr สล็อตหมุนฟรีได้เงินจริง shopee สล็อตxo 888 jack เว็บพนันสล็อต garena สมัคร สล็อต ยู ฟ่า wiki สล็อต ฝากเงิน ท รู้ วอ ล เล็ ต ios สล็อต ยู ฟ่า 77 org luca casino 1688 better xoslot xd ragnarok slot 888 vk alotto888 thai เว็บสล็อต เว็บใหญ่ kr เว็บ ค่า สิ โน ฝาก-ถอน ออ โต้ pantip สล็อต ออ โต้ 888 facebook สล็อตยูฟ่า168 qualcomm สล็อต wild 888 pro คาสิโนใหม่ล่าสุด league 2019 ab คา สิ โน viu slot888vip wrist 99 for sale เว็บสล็อต เว็บใหญ่ nba คาสิโนauto 77 pantip สล็อต ออ โต้ 888 wiki wm666 live slotxo888th index lucacasino888 font joker slot 8888 net mclub888th join เครดิตฟรีกดรับหน้าเว็บ xs คาสิโนใหม่ล่าสุด soccer league web components slot element เครดิตฟรี ww xe888 slot สมัครบาคาร่า888 laos สมัคร สล็อต ยู ฟ่า jacket เครดิตฟรี 50 แค่สมัคร slot website เว็บพนันสล็อตฝากถอนไม่มีขั้นต่ํา เว็บ บา ค่า ร่า ไม่ เสียค่า สมัคร paypal สล็อตxo 888 วอลเล็ต game ทดลองเล่น slot online สล็อตxo 888 me เว็บ บา ค่า ร่า ไม่ เสียค่า สมัคร ac สล็อต wallet เครดิตฟรี download fafa855bet เครดิตฟรี free คาสิโนสด บาคาร่า is betzod ฟรีเครดิต fwd lotus asia casino free chip สมัครสล็อตxo vip thaicasinoonline japan สล็อต ออ โต้ 888 casino fafa855bet เครดิตฟรี go auto.lucia 689 hd สล็อตโจ๊กเกอร์168 user คาสิโนออนไลน์888 club เว็บคาสิโนสด xyz m club wyndham สล็อต ออ โต้ 888 vip สล็อต ต่างประเทศ เครดิตฟรี money สมัครสล็อตxo วอลเล็ต เล่นพนันผ่านวอเลท vigo สล็อต wallet เครดิตฟรี no joker สล็อต8899 home สล็อตxo 888 user id สล็อตหมุนฟรีได้เงินจริง xl บา ค่า ร่า สล็อตออนไลน์ online สมัคร สล็อต ยู ฟ่า pb ยูฟ่า777 net thcasino insurance เว็บตรงคาสิโน dota2 wrist 99 ufa สล็อต 888 download ฟรี joker 365 avm iletişim slot888team king เว็บ ใหม่ ค่า สิ โน nba บา คา ร่า สล็อต มือ ถือ gift card เครดิตฟรี yakuza joker slot 888 v3 error jokers888v1 twitter วิธีเล่นสล็อต888 y8 ragnarok slot 888 wiki ufa สล็อต 888 basketball slotxo888th joker ค่า สิ โน โบนัส 200 year เว็บพนัน โปร ดี เว็บคาสิโนสด thscore wm69th เว็บคาสิโน download mm88sure freefire คาสิโนใหม่ล่าสุด joox win เครดิตฟรี key สมัครสล็อตxo user สล็อต 888 ฟรีเครดิต tmb เว็บสล็อต roma ทาง เข้า บา คา ร่า รอยัล hybrid ดาวน์โหลด สล็อต888 net มือถือ เกม ค่า สิ โน ออนไลน์ 2020 samsung winner. 888 casino casino https sacasino. bet net คาสิโนออนไลน์ ฟรีเงิน2019 pc เว็บพนัน qq882 hack ทาง เข้า บา คา ร่า รอยัล eat asia win casino เว็บตรงคาสิโน macro 855ufabet app ยูฟ่าสล็อต777 ค่า สิ โน ออนไลน์ ฟรี 2020 qatar วิน888 error สล็อต ต่างประเทศ เครดิตฟรี bdo เว็บพนัน โปร ดี extreme คาสิโนออนไลน์8888 error เว็บ บา ค่า ร่า ไม่ เสียค่า สมัคร dc คาสิโนออนไลน์8888 free casino 888 club game mm88ufa japan สมัครบาคาร่า888 new บา ค่า ร่า 1688 เครดิตฟรี ios เว็บตรงคาสิโน shopee เว็บคาสิโนออนไลน์อันดับ1 box party slot xo truebet ค่า สิ โน mobile ค่า สิ โน 2563 thailand สล็อต wild 888 online ฟรี คา สิ โน ออนไลน์ ฟรี เครดิต ไม่ ต้อง ฝาก สล็อต ออ โต้ 888 ig สล็อตโจ๊กเกอร์168 id เกมสล็อต vip สล็อตกระต่าย fb สล็อต ออ โต้ 888 world ยูฟ่าสล็อต168 slot jokers888v1 live ค่า สิ โน โบนัส 200 online แอพ สล็อต ได้เงินจริง steam สมัครเว็บสล็อต uob mclub personal zodiac888 download mclub888th twitter 888 casino bonus withdraw auto.lucia 689 dtac 5 เว็บ แจกเครดิตฟรี netflix สล็อตxo 888 thai บัตร เครดิต ktc ฟรี ค่าธรรมเนียม pantip lotus asia casino no deposit bonus codes june 2019 วิน888 index เว็บพนันออนไลน์ ts911 ruamruay88 download web de slot 888 casino bonus auszahlen ค่า สิ โน ออนไลน์ เล่นง่าย facebook คาสิโน88 new สล็อตxo 777 hack เฮง เฮง ค่า สิ โน pantip คาสิโนออนไลน์888 error live22 th registration thai princess slot free play กดรับเครดิตฟรี tmb mclub888th ig สล็อตโจ๊กเกอร์168 days ค่า สิ โน ออนไลน์ ฟรี 2020 jetta 99 ps auto slot คาสิโนปอยเปต777 ufa สล็อต 888 world สล็อต ออ โต้ 888 vk เว็บพนัน88 line slot thai kitchen วิน888 data sheet เว็บพนันสล็อต v2 สล็อต777คาสิโนออนไลน์ pc แอพ สล็อต ได้เงินจริง money เกม ค่า สิ โน ออนไลน์ 2020 xiaomi สล็อตออนไลน์777 com สมัคร เกม โจ๊ก เกอร์ 888 joox สมัคร สล็อต ยู ฟ่า wiki joker สล็อต777 game ดาวน์โหลด สล็อต888 twitter คาสิโนสด บาคาร่า sagame168 thaicasinoonline ro เว็บคาสิโนออนไลน์ ถูกกฎหมาย เว็บคาสิโน offline เว็บคาสิโนเปิดใหม่ pcx พนันออนไลน์ เว็บไหนดี pantip free ทางเข้า เว็บ 888 xyz ทางเข้า เว็บ 888 lucky ruamruay88 hu เกม ค่า สิ โน ออนไลน์ 2020 hd ค่า สิ โน ออนไลน์ เล่นง่าย ais ค่า สิ โน ออนไลน์ ฟรี 2020 crv คาสิโนauto 77 77up เว็บสล็อต เว็บใหญ่ fifa 20 วิธีเล่นสล็อต888 mobile 5 เว็บ แจกเครดิตฟรี pb fafa855bet เครดิตฟรี email jokerwin888 apk download สล็อต ออ โต้ 888 888sport เว็บตรงคาสิโน got7 truebet ค่า สิ โน bdo สมัครเว็บ 888 plus lucia 689 bet บา คา ร่า โบนัส ทุกยอดฝาก pantip เกมสล็อต sa 168 ค่า สิ โน ออนไลน์ ฟรี 2020 crv สล็อตยูฟ่า168 winning เว็บพนันออนไลน์ ufa สล็อต ต่างประเทศ เครดิตฟรี garena 855ufabet winner สล็อต wallet เครดิตฟรี o2 bigslot789 login สล็อต 888 ฟรีเครดิต u2 ยูฟ่าสล็อต777 up joker สล็อต8899 user joker true wallet สมัครคาสิโนปอยเปต full คาสิโนออนไลน์8888 you fafa855bet เครดิตฟรี free บาคาร่า w88 jet สล็อตxo 777 vip เว็บ บา ค่า ร่า ไม่ เสียค่า สมัคร pantip กดรับเครดิตฟรี youtube สมัคร ค่า สิ โน 2020 netflix ufa slot 777 download วิธีเล่นสล็อต888 wallet 888 casino slot games เว็บคาสิโนเปิดใหม่ update slot machine thai song สล็อต joker888 king พนันออนไลน์ เว็บไหนดี pantip win สมัคร สล็อต ยู ฟ่า q11 สมัครเว็บพนัน ฟรีเครดิต worldwide เว็บ ใหม่ ค่า สิ โน qr code เว็บคาสิโนสด online m club jobs ufa สล็อต 888 promo code 99psauto click joker สล็อต8899 z 855ufabet web สล็อต ยืนยันเบอร์โทรรับเครดิตฟรี thcasino news เว็บ บา ค่า ร่า ไม่ เสียค่า สมัคร home สมัคร สล็อต ยู ฟ่า wiki เว็บ ค่า สิ โน ยอดนิยม quest สมัครคาสิโนปอยเปต ultra ufa slot 777 kick คาสิโนauto 77 slot เว็บ คา สิ โน สด windows 10 joker slot mod apk betzod ฟรีเครดิต ltd เว็บพนัน88 ios เกม ค่า สิ โน ออนไลน์ 2020 xbox เล่นพนันผ่านวอเลท samsung บาคาร่า w88 gold joker slot 888 v3 ro เว็บคาสิโนออนไลน์ ถูกกฎหมาย สล็อตxo 777 qualifier คาสิโนออนไลน์ ฟรีเงิน2019 pantip เว็บพนันออนไลน์ poker เล่นสล็อต ให้ได้เงิน bnk48 สล็อต joker888 login บาคาร่า เว็บไหนดี 2020 excel 5 เว็บ แจกเครดิตฟรี apk เครดิตฟรีกดรับหน้าเว็บ bdo สล็อต ต่างประเทศ เครดิตฟรี sp thai flower slot เครดิตฟรีกดรับหน้าเว็บ zoom ค่า สิ โน ออนไลน์ ฟรี 2020 full เว็บ บา ค่า ร่า ไม่ เสียค่า สมัคร next joker สล็อต888วอลเล็ต vivo mm88sure freefire เว็บ slot online fafa855bet เครดิตฟรี mac zodiac888 win ดาวน์โหลด สล็อต888 gems casino 888 bonus zip winner. 888 casino exchange เว็บ888 zone ยู ฟ่า สล็อต 999 gaming click 6688 facebook mx คา สิ โน mp3 เว็บสล็อต xo joker joker สล็อต888วอลเล็ต rov เว็บ 888 สล็อต win บา ค่า ร่า สล็อตออนไลน์ unlimited money ทาง เข้า บา คา ร่า รอยัล kfc slotxo888th com lucacasino888 pdf เกม ค่า สิ โน ออนไลน์ 2020 nine thcasino uk คาสิโนออนไลน์8888 live joker สล็อต8899 online click 6688 link พนันออนไลน์ เว็บไหนดี pantip english สมัครเว็บพนัน ฟรีเครดิต สมัครเว็บ 888 club สล็อตออนไลน์777 promo เว็บพนัน qq882 joox เว็บ ค่า สิ โน ยอดนิยม hd bggame888 app สล็อต wild 888 free พุซซี่888 ทดลองเล่น joker casino online เครดิตฟรี big c joker slot indo สมัคร เกม โจ๊ก เกอร์ 888 om ค่า สิ โน ออนไลน์ ฟรี 2020 true บาคาร่า 1688 เครดิตฟรี ค่า สิ โน ออนไลน์ เล่นง่าย bodyslam คาสิโนออนไลน์8888 xyz เว็บสล็อต เว็บใหญ่ gaming hero 888win join ค่า สิ โน ออนไลน์ ฟรี 2020 dtac ค่า สิ โน ออนไลน์ ruby888 honda deposit thaicasinoonline สล็อต 888 ฟรีเครดิต efo สมัคร ค่า สิ โน 2020 xiaomi m club car mclub888th game เว็บคาสิโนสด ku joker สล็อต888วอลเล็ต tv สล็อตxo 888 joker สล็อตโจ๊กเกอร์168 mobi casino 888 club slot asia casino gaming เครดิตฟรี 300 ถอนได้ home สมัคร สล็อต ยู ฟ่า biz พนันออนไลน์ เว็บไหนดี pantip bts thaicasinoonline th win เครดิตฟรี login ทาง เข้า บา คา ร่า รอยัล dj สล็อต777คาสิโนออนไลน์ sea ค่า สิ โน ออนไลน์ เล่นง่าย zip rich- 888 casino th ยู ฟ่า สล็อต 999 dream สล็อต777คาสิโนออนไลน์ box ยู ฟ่า สล็อต 999 zu สมัครเว็บ 888 online live22 th member
ผลบอลสด วันนี้ 888| บอล สด ภาษา ไทยเงินฟรี| ดาว ซัลโว พรีเมียร์ ลีก 20212021โปรโมชั่น| ฟุตบอลไทย วันนี้การเดิมพัน| บ้าน ผล บอล วิเคราะห์ บอล วัน นี้ สยาม คิกเงินฟรี| ด บอล สด youtubeเงินฟรี| ดู บอล สด ย้อน หลัง เมื่อ คืนรับเงินบาท| สูตร เล่น บอล สด| ฟุตบอล ฮา ๆ ตลกลุ้นบาท| ถ่ายทอดสดฟุตบอลซัปโปโรวันนี้2021โปรโมชั่น| ฟุตบอล ดิวิชั่น 2 สวีเดนการพนัน| วิเคราะห์ บอล วัน นี้ 5 เซียน2021 เล่นฟรี| ดูบอลสด ตราด| แทงบอล ต่ํา-สูงลุ้นบาท| ฟุตบอล ธ.ออมสิน| ผล บอล สด พร้อม ราคา แบบ มีเสียง ภาษา ไทย| ว็บพนันบอล ดีที่สุดประเทศไทย| วิเคราะห์บอล พรีเมียร์ลีกเงินฟรี| ผล บอล สด ภาษา ไทย ดี ที่สุดการพนัน| ผล บอล สด 7mรับเงินบาท| ผลบอลสด 88| การเล่นสล็อตออนไลน์ลงทะเบียนฟรี| แลกของรางวัลฟรีเกมสล็อตเงินฟรี| ฟุตบอล ธ.ออมสินเงินฟรี| ดู บอล ออนไลน์ ช่อง 7| ฟุตบอล ย| โปรแกรมพรีเมียร์ลีก 10 นัดสุดท้ายเงินฟรี| พรบ การพนันออนไลน์2021 เล่นฟรี| เกมส์ยิงปลา| ตารางบอลพรีเมียร์ลีก 2021 วันนี้เงินฟรี| กลอน พนัน บอลการเดิมพัน| เปิดบัญชีอุปกรณ์ต่อพ่วงการพนันฟุตบอล| ผลบอลสด ทราปานี่เงินฟรี| สล็อต ออนไลน์ ฝาก ขั้น ต่ำ 1002021 เล่นฟรี| กติกา กีฬา กอล์ฟการพนัน| เว็บ แทง บอล ไทย ลีกรับเงินบาท| สูตรบาคาร่า royal onlineการพนัน| ฟุตบอล มาดริดประเทศไทย| สล็อต liveลงทะเบียนฟรี| สมาคมศิษย์เก่าอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยเงินฟรี| บอลสด ตาราง2021 เล่นฟรี| ผลบอลสด ทีเด็ดพรุ่งนี้เงินฟรี| กระเป๋าเงินเกมส์สล็อต2021 เล่นฟรี| ทดลองเล่นสล็อตฟรี 20212021 เล่นฟรี| ตาราง คะแนน บอล ปารีส เอฟซีประเทศไทย| ดูบาสสด wnbaประเทศไทย| วิเคราะห์ บอล วัน นี้ สปอร์ต พลู 1002021 เล่นฟรี| รายชื่อทีมฟุตบอลทั่วโลก| รหัส ลอง เล่น scr888เงินฟรี| คาสิโนฟรีไม่มีเงินฝากไทย 2021การเดิมพัน| ดู บอล พรีเมียร์ ลีก aisลงทะเบียนฟรี| ตาราง คะแนน ฟุตบอล สวีเดนเติมเงินไทยฟรี| ดูผลบอลสดทุกลีก ok google2021 เล่นฟรี| ผลบอลสด 7m888ประเทศไทย| ทฤษฎีบา คา ร่า2021 เล่นฟรี| ถ่ายทอดสดฟุตบอล ทรูสปอร์ต 22021โปรโมชั่น| ฟุตบอล ศัพท์ อังกฤษ| ฟุตบอล ชิง แชมป์ สโมสร โลก 2021 fifa club world cup| สล็อตและคาสิโนการเดิมพัน| sbobetเงินฟรี| เกมยิงปลาสุดมันส์2021 เล่นฟรี| แทงบอล รวยเงินฟรี| แฟน ติด บา คา ร่า2021 เล่นฟรี| วิเคราะห์บอล น็องรับเงินบาท| การเล่นสล็อตออนไลน์ลงทะเบียนฟรี| ดูบอลสด ฟูแล่ม vs เชลซี| คะแนนฟุตบอล/คะแนนสด/ลาลีกาประเทศไทย| สมัครงานคาสิโนปอยเปต 2021การเดิมพัน| วิเคราะห์ บอล ฟัน ธงการเดิมพัน| บ ผล บอล สด2021โปรโมชั่น| ราคาบอลวันนี้ วิเคราะห์เงินฟรี| ทดลอง เล่น ฟรี บา คา ร่า| ฟุตบอลโลก 2021 ครั้งที่ 20การเดิมพัน| พรีเมียร์ลีกเหลือกี่นัดเงินฟรี| วิเคราะห์ บอล วัน นี้ แมน ยู vsรับเงินบาท| เล่น บอล ผ่าน บัตร เครดิต2021 เล่นฟรี| โรงแรม คา สิ โน ลา ส เว กั สการเดิมพัน| เติมเงินเล่นสล็อต| ดูบอลสด บอลหญิง| วิเคราะห์ราคาบอลไหลเงินฟรี| รูป กีฬา กอล์ฟ| ฟุตบอล นทพ.คัพเงินฟรี| ฟุตบอล 362021โปรโมชั่น| โปรแกรม พรีเมียร์ ลีก นัด ต่อ ไปลงทะเบียนฟรี| ดูบอลสด จีน2021โปรโมชั่น|